Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych sklepu internetowego

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych sklepu internetowego

www.raszczyk.com.pl

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Nazwa: Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. NIP: 578-313-42-73

 

Adres do korespondencji:  ul. Dworcowa 16 14-400 Pasłęk

 

Tel.: 55 248 11 55

 

E-mail: biuro@raszczyk.com.pl

 

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

W firmie Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

przetwarzamy informacje o osobie (dane osobowe) podane nam przez klientów, użytkowników naszych produktów: (i) w celu zarządzania relacjami handlowymi z klientami, wystawiania faktur, wysyłania produktów oraz

świadczenia zamówionych usług; oraz (i) w celu przesyłania informacji reklamowych, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

 

Przetwarzanie oznacza każdą operację związaną z danymi osobowymi.

 

3. Jakie upoważnienie jest wymagane do przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Upoważnienie odnosi się do podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, prowadzonych przez firmę Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

zgodnie z zamierzonym celem, a to:

 

  1. Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zarządzania relacjami handlowymi z klientami – podstawa prawna w art. 6.1.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do sporządzenia umowy zakupu produktów, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do wdrażania środków poprzedzających zawarcie umowy, czego domaga się taka

Ujawnienie przez Państwa swoich danych osobowych jest prawnie wymagane do zawarcia umowy kupna z firmą Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

Osoby, których dane dotyczą są zatem zobowiązane do podania swoich danych osobowych, ponieważ w przeciwnym razie nie mogłyby dokonać zakupu produktów przedstawionych na stronie internetowej www.raszczyk.com.pl

 

Opcja “ZAREJESTRUJ SIĘ” pojawi się w chwili składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.raszczyk.com.pl

, na której znajdziecie Państwo formularz, w którym należy podać wymagane dane osobowe. Jeśli nie wprowadzą Państwo niezbędnych danych osobowych, nie będą mogli Państwo otworzyć rachunku na stronie www.raszczyk.com.pl

, a tym bardziej składać przez nią zamówień.

 

  1. Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu otrzymywania informacji

handlowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych; art. 6.1.a) odnosi się do podmiotów, których dane dotyczą, które udzielają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jak i otrzymywanie konkretnych informacji reklamowych.

 

Zgodę udzieloną na przetwarzanie Państwa danych osobowych można w każdej chwili odwołać.

 

4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 

Dane osobowe podane przez użytkowników będą przechowywane przez Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

przez czas trwania relacji handlowych pomiędzy stronami, gdy podmiot, którego te dane dotyczą nie zażąda ich usunięcia albo gdy istnieje obowiązek prawny ich przechowywania.

 

Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

podejmie odpowiednie i zgodne z wymogami prawnymi środki ochrony integralności informacji i poufności danych osobowych, aby zapobiec naruszeniu ich poufności w okresie przechowywania.

 

Szczegółowe dane rachunku bankowego klienta, których podania wymaga się od niego w procesie zakupu, nie będą zachowane ani przechowywane przez Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

Klient zostanie przeniesiony do zewnętrznej platformy płatności

bankowych w celu dokonania zakupu i zapłaty za niego. Jedynie dostawcy płatności będą przechowywać te dane w celu świadczenia swoich usług.

 

5. Komu zostaną ujawnione Państwa dane?

 

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza “ZAREJESTRUJ SIĘ” lub ”KONTAKT” nie zostaną ujawnione żadnej innej firmie ani podane na stronie internetowej Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

będą przetwarzane jedynie w celach określonych w niniejszych warunkach i zasadach prywatności.

 

Uzyskane dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, o ile nie ma takiego obowiązku

Prawnego. Ze zgromadzonych danych może korzystać wyłącznie firma Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

 

6. Jakie prawa Państwu przysługują, gdy podajecie nam swoje dane osobowe?

 

Użytkownikom, którzy podali swoje dane osobowe firmie Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

przysługują następujące prawa:

 

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania lub usunięcia danych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu wobec

Mogą Państwo zażądać dostępu do danych w każdej chwili i uzyskać potwierdzenie przetwarzania

realizowanego przez Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

 

Podmioty, których dane dotyczą są uprawnione do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i żądania sprostowania danych, które są nieścisłe lub, ewentualnie, żądania usunięcia danych, gdy, między innymi, dane osobowe nie są już wymagane do celów, do których zostały zebrane.

 

W pewnych przypadkach i z powodów związanych z ich określoną sytuacją, podmioty, których dane dotyczą mogą żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a wówczas dane te będą jedynie przechowywane w celu wnoszenia lub odpowiadania na zażalenia.

 

Podmioty, których dane dotyczą mogą sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w każdej chwili.

Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

poinformuje podmioty,

których dane dotyczą o konsekwencjach sprzeciwu i zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem

przypadków, gdy ich przetwarzanie jest prawnie wymagane do wniesienia lub odpowiedzi na ewentualne zażalenia.

 

Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, może skutkować to

niemożnością po stronie Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

 

wykonania usługi, którą chcecie Państwo otrzymać.

 

Podmioty, których dotyczą dane, które udzieliły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu będą również uprawnione do cofnięcia tej zgody w każdej chwili. Pozostanie to bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

7. Jak podmioty, których dotyczą dane mogą korzystać ze swoich praw?

 

Podmioty, których dotyczą dane mogą korzystać ze swoich praw do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania wysyłając pismo do Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.pl

na adres www.raszczyk.com.pl

lub skorzystać z poczty elektronicznej: biuro@raszczyk.com.pl

 

8. Jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy do ochrony Państwa danych?

 

Piekarnia Cukiernia Raszczyk Sp. Z o. o. – sklep internetowy www.raszczyk.com.plpodejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia integralności informacji i poufności danych zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 5.f), art. 24 i związanymi z nimi Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Danych przyjętą w firmie.

 

Środki bezpieczeństwa, które podjęto obejmują określenie i identyfikowanie osób, którym zezwala się na dostęp do danych i do systemu IT, rejestrowanie tych informacji w dokumencie dotyczącym

bezpieczeństwa, informowanie osób, które mają dostęp do danych o zobowiązaniu do nieujawniania, wdrażanie środków kontroli dostępu, prowadzenie rejestru incydentów

Koszyk

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?

Sklep
0 Lista życzeń
0 items Koszyk
Moje konto