Unijne dotacje

PIEKARNIA CUKIERNIA RASZCZYK SPÓŁKA z o.o.
realizuje projekt pt. „Wsparcie Spółki PIEKARNIA CUKIERNIA RASZCZYK w zakresie zapewnienie płynności finansowej”. Projekt realizowany w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

• CELE PROJEKTU:
wsparcie finansowe Spółki w celu zapewnienie płynności finansowej

• WARTOŚĆ PROJEKTU:
394.313,49 zł